Tekstfelt:

Sand, strand og  skov

Som ejere af en sommerhusgrund har vi et ansvar for den natur der findes på grunden.  Det betyder ikke, at vi bare skal lade stå til, men at vi med passende pleje skal sørge for at både mennesker, dyr og planter får gode vilkår.

 

I grundejerforeningen har vi derfor gennem flere år gennemført naturplejevandringer med Jørgen Stoltz, og derudover har vi nu fået udformet en plejevejledning til de mange forskellige typer natur, vi har i vores område.

 

Naturvandring 4. september 2011 med Jørgen Stoltz og Care4Nature

Som et led i naturpleje-vejlednings-projektet afholdt vi søndag den 4. september 2011 en vandring for medlemmerne.

 

Ca. 30 grundejere deltog og fik en særdeles udbytterig eftermiddag. Vandringen havde i år særlig fokus på botanikken, for at vi kunne forstå hvordan konsulenterne arbejder.

Der blev derfor lidt mindre tid praktiske anvisninger end de tidligere år, men til gengæld fik vi indtryk af hvor mange spændende planter vores område huser. Ikke mindst har vi flere gode snapseurter: Pors, Prikbladet perikon, Røllike m.fl. - se mere nedenfor.

 

Billeder og små videoer fra turen ses her

 

Mange af de gode råd er samlet af Marianne Kibenick i omtalen af vandringen i 2006.

 

 

Naturpleje

Snapseurter i området:

Dette er naturligvis ikke en opfordring til at indtage alkohol i umådeholdne mængder…!

Men skulle man trænge til en snaps, kunne det jo være sjovt at sætte smag på med urter fra egen grund.

Derfor nedenfor billeder af de bedste snapseurter fra vores område samt forslag til opskrift fra Hans Lyngby Jepsens bog: Brændevin, bjesk og bitter (Gyldendal, 1973).

Mose-Pors (Myrica gale) er en busk med karakteristisk duftende blade og rakler.

Der bruges 100-120 blade til en hel flaske Brøndum. Trækker 1½ til 2 døgn.

Slåen (Prunus spinosa) er en tornet busk der breder sig slemt.

Der bruges 2 dl modne bær til en hel flaske Brøndum. Trækker 2 uger eller længere.

NB: Bærrene skal have frost for at smage godt, så det anbefales at lægge dem i fryseren nogle døgn.

Tekstfelt: Prikbladet perikum (Hypericum perforatum) er en 30-40 cm høj urt med gule blomster. Knopperne afgiver rød saft hvis man maser dem.
Der bruges en kvart dl knopper til en hel flaske Brøndum. Trækker 2 uger eller længere.

Gul snerre (Galium verum) er en fin lille urt der ofte kryber lidt hen af jorden.

Der skal samles en hel flaske tynde stængler med blomsterkranse som overhældes en hel flaske Brøndum. Trækker 1 til 2 døgn.

 

Tekstfelt: Almindelig røllike (Alchillea millefolium) er en 20-30 cm høj plante med et findelt løv. 
Man bruger kun blomsterne, der skal nippes af med så lidt af det grønne som muligt. Brug helst blomsterne fra højsommeren, da de har mest honning og dermed mere fyldig smag.
Der bruges 1 dl blomster til en hel flaske Brøndum. Trækketid 2-3 døgn.

Pors i vejkanten…

Christina og Jørgen fortæller

DN Odsherred og Geopark Odsherred har lavet en lille folder der fortæller hvorfor det er en god ide at passe på naturen på grundene.

Find den her: https://geoparkodsherred.dk/blog/2021/06/04/giv-naturen-plads-paa-din-sommerhusgrund/

Vores eget projekt naturplejevejledning blev afsluttet i 2012

Vejledningen om naturpleje er til rådighed for alle som pdf-fil. Hent den her (kræver Adobe Reader e.l.).

 

Liste over grundene med angivelse af grundens naturpotentiale findes her.

 

Du kan også læse om en tidligere naturplejevandring.