Tekstboks:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Tekstboks: HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:
Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”. 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:
Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt! 
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.
Ved alarmering med 112: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen. 
Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!
Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.
Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.
Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.
Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.
Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.
OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.
Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.


Sammenfattet af Marianne Kibenick

Vi holder naturvandring

på grunde og fællesarealer i vores udstykning

lørdag d. 15. oktober 2016,

Vi mødes kl. 10.00. ved træet på SKÆRBYDAL,

og slutter ca. 12.30

 

I 2012 fik Skærby Strand Grundejerforening udgivet hæftet: ”Naturgrunde” om udvikling og pleje

af de forskellige naturtyper i vores område, udarbejdet af rådgivende skov- og landskabsingeniør

Jørgen Stoltz.

 

Bestyrelsen ønsker at fremme naturen i vores egen udstykning. Vi indbyder derfor igen i år til en

naturvandring i området, hvor Jørgen Stoltz vil vise vores områdes naturrigdomme og på udvalgte grunde demonstrere praktisk naturpleje, såsom beskæring af buske og træer, udtynding af plantede og selvgroede træer, pleje af lyng og vilde planter mv.

 

Vi har i år lagt turen i efteråret, lige op til efterårsferien, så man umiddelbart kan praktisere det man har lært.

 

Benyt denne enestående og gratis mulighed for at få tips og ideer til en bedre naturpleje af din grund.

 

Jørgen Stoltz vil kontakte udvalgte grundejere med henblik på demonstration af et eller flere punkter. Skulle du være interesseret i at lægge grund til, kan du kontakte Jørgen Stoltz på: tlf. 59 93 02 16 eller pr. mail: silvadanica@msn.com

 

Alle beboere i området inviteres til at deltage i turen.

 

Tilmelding med sommerhusadresse og antal

til kassereren Nicolai Vestergaard-Hansen, på telefon eller SMS til 21 79 12 07

 

Er der spørgsmål eller kommentarer, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen